CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Đơn hàng tối thiểu cho nhà hàng Cocotte: 200.000 đồng

Đơn hàng tối thiểu cho Cocotte Deli: 590.000 đồng

 Giao hàng miễn phí từ 590.000 đồng

Tiền mặt và thẻ tín dụng được chấp nhận khi giao hàng